تماس با ما
اطلاعات
Button Language English
brintol-min-min
قطره چشمی برینزولامید+تیمولول

برینتول

  • برینتول یک مهارکننده غیرانتخابی گیرنده بتا آدرنرژیک است
  • کاهش تولید مایع داخل چشم
  • اندکی اثرات افزایش دهنده جریان خروجی مایع از چشم را نیز دارد
  • اطلاعات کاربردی
  • دستور مصرف

تیمولول یک مهارکننده غیرانتخابی گیرنده بتا آدرنرژیک است که در درمان بالا بودن فشارچشم استفاده می شود.

طبق دستور پزشک

نظر بدهید