تماس با ما
اطلاعات
Button Language English
brinzomida copy-min
قطره چشمی بریزنزولامید

برینزومیدا

  • درمان افزايش فشار داخل چشمي يا گلوكوم با زاويه باز
  • كاهش ترشح مايع زلاليه
  • در صورت حساسيت به يكي از اجزاء فراورده و نارسايي شديد كليوي نبايد مصرف شود.
  • اطلاعات کاربردی
  • دستور مصرف
  • این قطره چشمی تنها می‌بایست برای چشم استفاده شود.
  • قبل و بعد از مصرف، دست‌های خود را بشویید.
  • قبل از مصرف، قطره را به‌خوبی تکان دهید.
  • لنز تماسی خود را قبل از استفاده از قطره بیرون بیاورید.
  • نوک قطره با جایی تماس نداشته باشد چرا که باعث عفونت می‌شود.

طبق دستور پزشک

نظر بدهید