حضور در سومین کنگره سلامت مردان 

حضور در سومین کنگره سلامت مردان اسفند ماه 97 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تالار ابوریحان