حضور در چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل 

چهارمين كنگره بين المللى توليد مثل مركز همايشهاى بين الملى رازى غرفه شماره١٠٩