نمایندگان
شرکت پخش سراسری دارویی ممتاز
تلفن تماس: 89391-021
وب سایت: www.p-momtaz.com
ایمیل: info@p-momtaz.com

شرکت پخش سراسری فردوس
تلفن تماس: 66011805-021
وب سایت: www.ferdowsdco.com
ایمیل: info@ferdowsdco.com

شرکت پخش سراسری شفا آراد
تلفن تماس: 43039000-021
وب سایت: www.shafaarad.com
ایمیل: info@shafaarad.com

شرکت پخش بهداشت سلامت آوند فر
تلفن تماس: 66906005-021
ایمیل: behdashtsalamat.avandfar@gmail.com